نرگسزار

نرگس زارهای بهبهان
مشاهده بیشتر
روستا

نرگس زارهای بهبهان

قدیمی ترین نرگس زار ایران متعلق به شهرستان بهبهان است که قدمت آن به دوران قبل از میلاد مسیح بازگشته و هر...

روستا /گردشگری بومی
  • 6765 مشاهده
  • 1نظر 6.3

ورود به سیستم

ثبت نام حساب جدید ثبت نام کنید