تپه باستانی

بازدید از زندان دیو و پری
مشاهده بیشتر
محوطه باستانی

بازدید از زندان دیو و پری

زندان سلیمان تپه‌ای است به ارتفاع یکصد متر از سطح زمین، و مخروطی شکل، که زمان ساسانیان محل قربانی و...

محوطه باستانی /باستانی
  • 5957 مشاهده
  • 0نظر 4.8

ورود به سیستم

ثبت نام حساب جدید ثبت نام کنید